Түрээсийн хүсэлт

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалтыг и-мэйлээр авах эсэх

ХасЛизинг азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжилт авлаа.

Азийн Хөгжлийн Банк нь Ази, Номхон далайн хөгжиж буй орнуудад зээл, хөрөнгө оруулалт, баталгаа гаргах, буца...

Дэлгэрэнгүй

ECБХБ(EBRD) МОНГОЛЫН ЛИЗИНГИЙН САЛБАРЫГ ДЭМЖИХЭЭР БОЛЛОО.

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ) нь 3 сая ам.доллартай тэнцэх Монгол төгрөгийн зээлийг төрөлжс...

Дэлгэрэнгүй

ТЭНГЭР САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ШИНЭ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧТАЙ БОЛЛОО.

Өнөөдөр Монголбанкнаас ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл /ТСН/-тэй хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан Япон Улсын ...

Дэлгэрэнгүй

М.БОЛД: ТЭНГЭР САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛД ЕСДҮГЭЭР САРААС УЛС ТӨРИЙН АШИГ СОНИРХОЛТОЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛАХГҮЙ

Өдрийн сонин, 2013.08.01.ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийн Гүйцэтгэх Захирал М.Болдтой ярилцлаа.- Танай ко...

Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН САНХҮҮГИЙН САЛБАР СТРАТЕГИЙН ШИНЭ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧТАЙ БОЛЖ БАЙНА.

2013 оны 8 дугаар сарын 2, Улаанбаатар –Монгол Улсын Эдийн Засгийн Хөгжлийн Яамнаас ТэнГэр Санхүүгийн Нэг...

Дэлгэрэнгүй

Улс төрийн нам, эвслээс хараат бус, төвийг сахих зарчмыг хэрэгжүүлэх тухай

ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК, түүний охин болон хараат компани (цаашид хамтад нь “Нэгдэл” гэх) нь ил то...

Дэлгэрэнгүй