Түрээсийн хүсэлт

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалтыг и-мэйлээр авах эсэх

Алсын хараа


Алсын хараа:

Бид Монголдоо дэлхийн төвшний санхүүгийн үйлчилгээтэй байгууллага болно.

Зорилт:

Бизнес эрхлэгчид, аж ахуйн нэгж болон иргэдэд санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээг хүргэснээр шинэ техник технологи, санаачлагыг нэвтрүүлэх, улмаар хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж ажлын байр шинээр бий болгон тэдний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд Компанийн хэтийн зорилт оршино.