+(976) 7011-2061

Лизингийн цахим өргөдөл

Та ХасЛизинг компанитай хамтран ажилладаг автомашин, машин механизм,тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч байгууллагуудаас лизингийн зүйлээ сонгох ба энэхүү цахим өргөдлийн мэдээллийг үнэн бодит бөглөн хүсэлтээ ирүүлнэ үү.


Компанийн нэр
Үйл ажиллагааны чиглэл
Компанийн Регистрийн дугаар
Үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн огноо
Холбоо барих ажилтаны нэр
Албан тушаал
Холбоо барих ажилтаны утас
Утсаар холбогдох боломжит цаг
Бүтээгдэхүүний төрөл
Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллага
Лизингээр авах хөрөнгө
Үнэ
Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ
Лизингийн хугацаа