+(976) 7011-2061

Лизингийн цахим өргөдөл

Та ХасЛизинг компанитай хамтран ажилладаг автомашин, машин механизм,тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч байгууллагуудаас лизингийн зүйлээ сонгох ба энэхүү цахим өргөдлийн мэдээллийг үнэн бодит бөглөн хүсэлтээ ирүүлнэ үү.


Овог
Нэр
Регистрийн дугаар
Имэйл хаяг
Байгууллагын нэр
Албан тушаал
Утасны дугаар
Утсаар холбогдох боломжит цаг
Бүтээгдэхүүний төрөл
Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллага
Лизингээр авах хөрөнгө
Үнэ
Урьдчилж төлөх төлбөр
Лизингийн хугацаа