+(976) 7011-2061

Лизингийн цахим өргөдөл

Та ХасЛизинг компанитай хамтран ажилладаг автомашин, машин механизм,тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч байгууллагуудаас лизингийн зүйлээ сонгох ба энэхүү цахим өргөдлийн мэдээллийг үнэн бодит бөглөн хүсэлтээ ирүүлнэ үү.


Та хувь хүнээр эсхүл хуулийн этгээдийн
нэр дээр авах сонголтоо хийнэ үү.