HYUNDAI ЭКСКАВАТОР R300LC 9S

Ажилласан цаг: 3429 мото/цаг

Үйлдвэрлэсэн улс: Солонгос

Үйлдвэрлэсэн он: 2011

Ашигласан он: 2012 он

Үнэ: 200'000'000 төгрөг (Үнэ тохиролцож, лизингээр авах боломжтой)

Байршил: Улаанбаатар хот