Шинэ автомашины лизингИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХасЛизинг компанитай хамтран ажилладаг шинэ автомашин борлуулагч байгууллагаас та автомашинаа сонгох боломжтой.

УРЬДЧИЛГАА
20%
30%
40%

САРЫН ХҮҮ (ТӨГРӨГ)
1.80%
1.75%
1.65%

ХУГАЦАА
48+36сар
60+24сар
60+24сар

БАЙГУУЛЛАГА БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 1. Лизинг хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг ХХК -ийн маягт/;
 2. ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм, тусгай зөвшөөрөл;
 3. Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар, цээж зураг;
 4. Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан;
 5. Бизнесийн орлого тодорхойлох баримтууд;
 6. Идэвхитэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга;
ИРГЭН
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 1. Лизинг хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг ХХК -ийн маягт/;
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, цээж зураг;
 3. Орлого тодорхойлох баримтууд - Дансны хуулга, НДД, ажлын гэрээ гэх мэт;
 4. Идэвхитэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга;
ХАРИЛЦАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг ААНБ, эсвэл Монгол Улсын иргэн байх;
 2. ААНБ бол тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг 12 сар, иргэн бол 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлж буй;
 3. Идэхвитэй хугацаа хэтэрсэн болон муу зээлийн түүхгүй байх;
 4. Ашиг орлого, мөнгөн урсгалаараа үндсэн төлбөр болон түрээсийн төлбөрийг бүрэн төлөх боломжтой байх;

БУСАД:

 1. Эргэн төлөх нөхцөл: Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа жилд 2 сар;
 2. Эд хөрөнгийн даатгал: Үндсэн 0.8%, Бүрэн - 1.2%, Төгс - 2.0%,
 3. Үйлчилгээний шимтгэл: 0.5%
 4. Нэмэлт барьцаа: 20%-с доош бол орон сууц барьцаална.
 5. Автомашин сонгох: Хамтран ажилладаг гэрээтэй байгууллагуудын мэдээллийг энд дарж харна уу.