Яагаад ХасЛизинг гэж?


Та санхүүгийн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхийн тулд яагаад ХасЛизинг компанийг сонгох вэ?


ХасЛизинг ХХК нь танд дараах давуу талуудыг олгоно.

Бэлтгэн нийлүүлэгчид өгөх давуу талууд:

 • Бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалт, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
 • Бизнесийн орлого, ашгийг өсгөх
 • Эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх
 • Бэлэн мөнгөний урсгалыг нэмэгдүүлэх
 • Худалдан авагчдын тоог нэмэгдүүлэх
 • Хуучин худалдан авагчдаа алдахгүй байх

Түрээслэгчид өгөх давуу талууд:

 • Бэлэн мөнгөний урсгалыг сайжруулна.
 • Эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлнэ.
 • Тоног төхөөрөмжийг шинэчилснээр засвар
 • Үйлчилгээний зардал буурна.
 • Бүтээгдэхүүний гарц, үр өгөөж, ашигт ажиллагаа нэмэгдэнэ.
 • Үндсэн хөрөнгөд хөрөнгө оруулах боломжийг олгоно.
 • Татвар ногдох орлогыг бууруулна.