УУЛ УУРХАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЛИЗИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХасЛизинг компанитай хамтран ажилладаг уул уурхайн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч байгууллагаас та өөрт шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийг сонгох боломжтой.

УРЬДЧИЛГАА
20%
30%
40%
САРЫН ХҮҮ (ТӨГРӨГ)
2.1%
2.0%
1.9%
ХУГАЦАА
48 сар
60 сар
60 сар
БАЙГУУЛЛАГА БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 1. Лизинг хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг ХХК -ийн маягт/;
 2. ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм;
 3. Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар, цээж зураг;
 4. Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан;
 5. Эрх бүхий холбогдох этгээдийн шийдвэр, зөвшөөрөл;
 6. Бизнесийн орлого тодорхойлох баримтууд;
 7. Идэвхитэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга;
ИРГЭН
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 1. Лизинг хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг ХХК -ийн маягт/;
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, цээж зураг;
 3. Орлого тодорхойлох баримтууд - Дансны хуулга, НДД-ийн хуулбар гэх мэт;
 4. Идэвхитэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга;
ХАРИЛЦАГЧИД
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг ААНБ, эсвэл Монгол Улсын иргэн байх;
 2. ААНБ бол тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг 12 сар, иргэн бол 6 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлж буй;
 3. Идэхвитэй хугацаа хэтэрсэн болон муу зээлийн түүхгүй байх;
 4. Ашиг орлого, мөнгөн урсгалаараа үндсэн төлбөр болон түрээсийн төлбөрийг бүрэн төлөх боломжтой байх;

БУСАД:

 1. Эргэн төлөх нөхцөл: Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацаа жилд 5 сар;
 2. Эд хөрөнгийн даатгал: 0.7%
 3. Шимтгэл: 0.8%
 4. Нэмэлт барьцаа: Шаардахгүй,
 5. Тоног төхөөрөмж сонгох: Хамтран ажилладаг гэрээтэй байгууллагуудыг энд дарж харна уу.