Тэргүүний байгууллага


ХасЛизинг компани ажиллагсадынхаа нийгмийн баталгааг найдвартай хангах үйлсэд хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж, өндөр хариуцлагатай ажиллаж байгаагаа үнэлүүлэн "НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨГЧ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА" -аар шалгарав.