ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ТЕХНИКИЙН ЛИЗИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХасЛизинг компанитай хамтран ажилладаг хөдөө аж ахуй болон газар тариалангийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч байгууллагаас та өөрт шаардлагатай байгаа техникээ сонгох боломжтой.

УРЬДЧИЛГАА
20%
30%
40%
САРЫН ХҮҮ (ТӨГРӨГ)
1.8%
1.9%
2.0%
ХУГАЦАА
48 сар
60 сар
60 сар
БАЙГУУЛЛАГА БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 1. Лизинг хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг ХХК -ийн маягт/;
 2. ААН-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрэм;
 3. Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар, цээж зураг;
 4. Газрын гэрчилгээний хуулбар;
 5. Компанийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан;
 6. Эрх бүхий холбогдох этгээдийн шийдвэр, зөвшөөрөл;
 7. Бизнесийн орлого тодорхойлох баримтууд;
 8. Зээлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга;
ИРГЭН
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
 1. Түрээс хүссэн өргөдөл /ХасЛизинг ХХК -ийн маягт/;
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 3. Орлого тодорхойлох баримтууд - Дансны хуулга, НДД-ийн хуулбар гэх мэт;
 4. Газрын гэрчилгээний хуулбар;
 5. Зээлтэй бол зээлийн гэрээ, дансны хуулга;
ХАРИЛЦАГЧИД
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг ААНБ, эсвэл Монгол Улсын иргэн байх;
 2. Газар тариалангийн бизнесийн үйл ажиллагааг 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвортой эрхэлж буй;
 3. Өөрийн эзэмшлийн 1000 га-с дээш талбайтай;
 4. Идэхвитэй хугацаа хэтэрсэн болон муу зээлийн түүхгүй байх;
 5. Ашиг орлого, мөнгөн урсгалаараа үндсэн төлбөр болон түрээсийн төлбөрийг бүрэн төлөх боломжтой байх;

БУСАД:

 1. Эргэн төлөх нөхцөл: Жилд 1 удаа төлөх;
 2. Эд хөрөнгийн даатгал: Техникийн үнийн дүнгийн 0.5%
 3. Үйлчилгээний шимтгэл: Түрээсийн дүнгийн 0.8%
 4. Нэмэлт барьцаа: Шаардахгүй;
 5. Тоног төхөөрөмж сонгох: Хамтран ажилладаг гэрээтэй байгууллагуудыг энд дарж харна уу.